Retail advies

Wij zijn DPC Nederland

De Nederlandse retail verandert in razend tempo. Dat is geen loze kreet, maar de harde realiteit. Tien trends zijn al in volle gang. Met een impact die z’n weerga niet kent. In 2020 is alles anders en wie nu niet verandert, bestaat straks misschien niet meer.

Maar hebben we dat wel voldoende door? Re’structure is bittere noodzaak: verander nu het nog kan!

Retailvreugde bij consumenten

5 belangrijke spelregels

In de komende tien jaar gaat er meer veranderen dan in de afgelopen twintig jaar het geval was. Waarom? De vijf belangrijkste spelregels zijn onomkeerbaar veranderd. Dus moet elke ondernemer zich aanpassen. Re’structure:

1 Bereik

Iedereen is online. Nederlanders hebben nu 1,7 internet verbindingen per hoofd van de bevolking (vast en mobiel).

2 Bevolking

Ouderen zijn langer jong en jongeren eerder volwassen. Desondanks wordt onze bevolking steeds ouder. Gevolg: meer eenpersoonshuishoudens en meer oude ondernemers en werknemers.

3 Besteding

De komende vijf jaar wordt een periode van stagflatie. Consumenten zijn behoudend én prijsbewust. Ze eisen meer van de retailer.

4 Bewinkeling

Nederland is overbewinkeld. Met de verdere groei van het internet en het achterblijven van de bestedingen zullen er hoe dan ook winkelmeters gaan verdwijnen.

5 Bronnen

De natuurlijke hulpbronnen zijn eindig. De wereldwijde bevolkingsgroei en de economische groei in de opkomende markten zullen de druk op grondstoffen blijvend verhogen. Er is ook een ommekeer in denken ten aanzien van het omgaan met grondstoffen en afval.

(Bron: HBD)