Retail & Marketing Consultancy

De Nederlandse retail is veranderd en vraagt de komende jaren om een herstructurering. In dit speelveld van trends beïnvloeden behoeften van consumenten en competenties van retailers elkaar over en weer.

Marketing trends

 

Individualisme

Consument wordt steeds minder gevoelig voor massacommunicatie en meer gericht op een persoonlijke benadering, de consument wil maatwerk. Daarnaast wil consument invloed hebben op de retail, denk aan crowdsourcing.

Cross channel commerce

Het internet als verkoopkanaal biedt de retail heel veel nieuwe mogelijkheden. Het kan het enige verkoopkanaal zijn, maar het kan ook de traditionele (offline) verkoop een belangrijke impuls geven. De kracht is het creëren van synergie tussen de verschillende verkoopkanalen: clicks en bricks.

De digitale superconsument

Online en offline informatiebronnen worden door consumenten door elkaar heen gebruikt om de juiste informatie te zoeken. Het toenemend gebruik van sociale media, forums en review sites tonen dit aan. Retailers dienen op de juiste manier om te gaan met deze moderne manier van mond-tot-mond reclame, luister naar de consument.

Einde van de piramide

Ouderen blijven langer jong en jongeren worden eerder volwassen. Consumenten willen aangesproken worden op hun ‘gevoelsleeftijd’ in plaats van hun ‘kalenderleeftijd’. Het kleine groepje ouderen in relatie tot de brede aanwas van jongeren is niet meer. De piramide maakt plaats voor een meer en meer gelijkmatig opgebouwde bevolking waarbij de groei komt van niet-westerse Nederlanders.

Glocalisering

De combinatie van globaal en lokaal. Er zijn toenemende mogelijkheden voor retailers om producten wereldwijd in te kopen en te produceren. Retailers zijn ook steeds meer actief in verschillende landen.

Prioritijd

Slim omgaan met de schaarse tijd die we hebben, prioriteiten stellen. Werken kan tegenwoordig overal, vrije tijd wordt schaars. De ene keer kunnen consumenten snel beslissen, de andere keer zien ze winkelen als leuk tijdverdrijf en wordt hier de tijd voor genomen. Dit biedt ruimte voor funshopping en runshopping.

Transparantie

Internet maakt de markt zeer transparant. Consumenten kunnen (online) meer informatie over retailers vinden dan de retailer zelf vaak beseft. Echter is deze informatie niet altijd juist en objectief, wees als retailer daarom open naar de consument. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen trend. Het is de gewoonste zaak van de wereld. Het moet een vanzelfsprekend onderdeel worden in alle processen. Het is de mentaliteit die de retailer uitstraalt.

Het nieuwe midden

De middenmarkt is aan het verdwijnen. De traditionele onderkant van de markt is onder invloed van price/value retailers het nieuwe midden geworden. Retailers (op de groten na) kunnen niet de hele markt bedienen en moeten kiezen om een price/value retailer of een high-end retailer te zijn. Daarbij speelt ook het recreatief winkelen een rol. Er is behoefte aan vermaak, beleving, (hi)storytelling en onthaasting.

Consuminderen

De gouden tijden van het moeiteloos kopen zijn voorbij. Het is maar de vraag of deze periode ooit terug gaat komen. Wat nu speelt is het besef dat er een grens is aan de onbeperkte (financiële) mogelijkheden. Men gaat dus bewust besteden: elke euro kan slechts één keer uitgegeven worden. De consument wil een eerlijke prijs!

Nieuwe markten

Deze trend wordt enerzijds gevoed door de stagnerende economieën in Europa en staat anderzijds onder invloed van opkomende markten zoals India en China. De retailer doet er goed aan aan nieuwe markten aan te boren, wees creatief! DPC-nederland denkt met u mee.